Aktualności

Informacja Krajowego Biura Wyborczego

Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.