2016Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do przedszkoli i szkół wraz z opiekunem w 2017 roku”.
Numer ogłoszenia w BZP: 352794 z dnia 28.11.2016 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną w:
  • Części 1 – Kolonia Konary – Konary – Ułanowice – Olbierzowice – Płaczkowice – Beradz –Pokrzywianka – Górki – Klimontów
   – długość trasy ok. 79 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 75
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 1:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 1
   1. „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   45,47 40,00 85,47
   2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S.A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   60,00 40,00 100,00
  • Części 2 – Krobielice – Nasławice – Węgrce Szlacheckie – Ossolin – Dziewków – Adamczowice – Klimontów
   – długość trasy ok. 40 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 50
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 2:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 2
   1. „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   45,47 40,00 85,47
   2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S.A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   60,00 40,00 100,00
  • Części 3 – Nawodzice/Rybnica – Nawodzice – Szymanowice Dolne – Klimontów
   – długość trasy ok. 28 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 40
   przez Wykonawcę: „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o. ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 3:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 3
   1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie sp. z o. o.
   ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
   41,82 40,00 81,82
   2. „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   60,00 40,00 100,00
   3. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
   52,38 40,00 92,38
  • Części 4 – Byszów – Rogacz – Przybysławice – Adamczowice – Klimontów
   – długość trasy ok. 38 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 35
   przez Wykonawcę: Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43, 27-640 Klimontów.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 4:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 4
   1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie sp. z o. o.
   ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
   41,92 40,00 81,92
   2. „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   44,47 40,00 84,47
   3. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
   60,00 40,00 100,00
  • Części 5 – Kępie – Borek – Byszówka – Klimontów
   – długość trasy ok. 24 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 18
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 5:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 5
   1. „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   39,27 40,00 79,27
   2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S. A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   60,00 40,00 100,00
  • Części 6 Goźlice – Grabina – Zakrzów – Śniekozy – Góry Pęchowskie – Pęchów – Pęchowiec – Kroblice – Klimontów
   – długość trasy ok. 86 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 85
   przez Wykonawcę: Przewóz Osób Grzegorz Polit Zakrzów 21, 27-640 Klimontów.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 6:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 6
   1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie sp. z o. o.
   ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
   55,15 40,00 95,15
   2. Przewóz Osób Grzegorz Polit
   Zakrzów 21, 27-640 Klimontów
   60,00 40,00 100,00
   3. „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   34,10 40,00 74,10
  • Części 7 – Pęchów – Pęchowiec – Adamczowice – Klimontów
   – długość trasy ok. 19 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 19
   przez Wykonawcę: Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43, 27-640 Klimontów.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 7:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 7
   1. „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   40,05 40,00 80,05
   2. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
   60,00 40,00 100,00
  • Części 8 – Dowóz i odwóz z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu z miejscowości: Klimontów – 3 uczniów, Górki – 1 uczeń, Przybysławice – 1 uczeń, Węgrce – 1 uczeń, Nowa Wieś – 1 uczeń, Zakrzów – 2 uczniów, Pęchów – 1 uczeń, Adamczowice – 1 uczeń, Nawodzice – 1 uczeń, Nasławice – 1 uczeń. Ilość uczniów do przewiezienia – 13.
   przez Wykonawcę: Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 8:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 8
   1. Caritas Diecezji Sandomierskiej
   ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
   60,00 20,00 80,00
   2. „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   29,71 40,00 69,71
 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów.
  Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
 3. Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.
  Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów