Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do przedszkoli i szkół wraz z opiekunem w 2017 roku”.
Numer ogłoszenia w BZP: 352794 z dnia 28.11.2016 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną w:
  • Części 1 – Kolonia Konary – Konary – Ułanowice – Olbierzowice – Płaczkowice – Beradz –Pokrzywianka – Górki – Klimontów
   – długość trasy ok. 79 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 75
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 1:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 1
   1. „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   45,47 40,00 85,47
   2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S.A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   60,00 40,00 100,00
  • Części 2 – Krobielice – Nasławice – Węgrce Szlacheckie – Ossolin – Dziewków – Adamczowice – Klimontów
   – długość trasy ok. 40 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 50
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 2:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 2
   1. „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   45,47 40,00 85,47
   2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S.A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   60,00 40,00 100,00
  • Części 3 – Nawodzice/Rybnica – Nawodzice – Szymanowice Dolne – Klimontów
   – długość trasy ok. 28 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 40
   przez Wykonawcę: „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o. ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 3:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 3
   1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie sp. z o. o.
   ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
   41,82 40,00 81,82
   2. „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   60,00 40,00 100,00
   3. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
   52,38 40,00 92,38
  • Części 4 – Byszów – Rogacz – Przybysławice – Adamczowice – Klimontów
   – długość trasy ok. 38 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 35
   przez Wykonawcę: Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43, 27-640 Klimontów.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 4:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 4
   1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie sp. z o. o.
   ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
   41,92 40,00 81,92
   2. „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   44,47 40,00 84,47
   3. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
   60,00 40,00 100,00
  • Części 5 – Kępie – Borek – Byszówka – Klimontów
   – długość trasy ok. 24 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 18
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 5:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 5
   1. „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   39,27 40,00 79,27
   2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S. A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   60,00 40,00 100,00
  • Części 6 Goźlice – Grabina – Zakrzów – Śniekozy – Góry Pęchowskie – Pęchów – Pęchowiec – Kroblice – Klimontów
   – długość trasy ok. 86 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 85
   przez Wykonawcę: Przewóz Osób Grzegorz Polit Zakrzów 21, 27-640 Klimontów.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 6:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 6
   1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie sp. z o. o.
   ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
   55,15 40,00 95,15
   2. Przewóz Osób Grzegorz Polit
   Zakrzów 21, 27-640 Klimontów
   60,00 40,00 100,00
   3. „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   34,10 40,00 74,10
  • Części 7 – Pęchów – Pęchowiec – Adamczowice – Klimontów
   – długość trasy ok. 19 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 19
   przez Wykonawcę: Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43, 27-640 Klimontów.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 7:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 7
   1. „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   40,05 40,00 80,05
   2. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
   60,00 40,00 100,00
  • Części 8 – Dowóz i odwóz z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu z miejscowości: Klimontów – 3 uczniów, Górki – 1 uczeń, Przybysławice – 1 uczeń, Węgrce – 1 uczeń, Nowa Wieś – 1 uczeń, Zakrzów – 2 uczniów, Pęchów – 1 uczeń, Adamczowice – 1 uczeń, Nawodzice – 1 uczeń, Nasławice – 1 uczeń. Ilość uczniów do przewiezienia – 13.
   przez Wykonawcę: Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 8:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 8
   1. Caritas Diecezji Sandomierskiej
   ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
   60,00 20,00 80,00
   2. „PKS Tarnobrzeg” sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   29,71 40,00 69,71
 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów.
  Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
 3. Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.
  Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów
Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu