NSP 2021

Informacja o wynikach naboru na rachmistrza terenowego do NSP2021

Informacja o wynikach naboru
na rachmistrza terenowego
do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów/Gminny Komisarz Spisowy w Klimontowie informuje, że w dniu 22 marca 2021 roku została zakończona procedura otwartego i konkurencyjnego naboru na rachmistrzów terenowych do prac spisowych w Narodowego Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na terenie Gminy Klimontów.
Liczba rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w Gminie Klimontów wynosi: 3.
Biorąc pod uwagę najwyższą liczbę punków oraz najkrótszy czas odbycia egzaminu do pełnienia roli rachmistrza terenowego w Gminie Klimontów zakwalifikowane zostały następujące osoby:

Lp. Imię i nazwisko Liczba punktów Czas egzaminu
1. Wiesław Bryła 29 13m 35s
2. Ewelina Bujczenko 29 13m 52s
3. Dariusz Socha 29 8m 49s

/-/ Gminny Komisarz Spisowy
Marek Goździewski