AktualnościNowości

Inwestycje dla straży w 2020 roku

Nazwa OSP Nazwa zadania – dotacja Kwota UMiG Inne źródła finansowania zadania
OSP Konary KSRG Dofinansowanie remontu świetlicy w remizie OSP Konary. 2 500,00 7 500,00
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Zakup i montaż okien w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach. 4 950,00 13 050,00
WFOŚi GW w Kielcach
OSP Klimontów
KSRG
Zakup i montaż w remizie OSP Klimontów nowego systemu instalacji alarmowej. 3 300,00 4 200,00
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
Dofinansowanie remontu OSP Klimontów – usprawnienie ciągów komunikacyjnych. 10 000,00 17 000,00
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Dofinansowanie zakupu wysokociśnieniowego wodno – pianowego agregatu gaśniczego dla jednostki OSP Klimontów. 10 745,00 20 000,00 zł
Fundacja Orlen
OSP Krobielice
KSRG
Dofinansowanie zakupu rozpieracza ramieniowego dla jednostki OSP Krobielice. 10 000,00 4 300,00
Środki własne OSP
Dofinansowanie remontu świetlicy w remizie OSP Krobielice. 7 100,00 10 935,00
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Wymiana okien i drzwi w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Krobielice. 3 740,00 14 760,00
WFOŚiGW w Kielcach
OSP Zakrzów Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Zakrzów. 15 790,00 44 110,00
MSWiA, WFOŚiGW w Kielcach
OSP Byszów Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP Byszów. 29 431,00 19 500,00
MSWiA
OSP Nasławice Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej do wody zanieczyszczonej dla jednostki OSP Nasławice 2 250,00 7 800,00
MSWiA

 

Nazwa OSP Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2020 Wartość realizowanego zadania
OSP Konary Remont świetlicy OSP – zakup drzwi wewnętrznych. 2 490,00
OSP Goźlice Wykonanie wylewki w remizie OSP Goźlice. 5 535,00
Zakup stolarki okiennej i drzwiowej do budynku remizo–świetlicy OSP Goźlice. 4 100,00
Zakup mundurów specjalnych US-07 2 – częściowe – 2 kom. 3 260,00
OSP Zakrzów Montaż rolet w budynku remizy OSP Zakrzów. 2 100,07