Aktualności

Jubileusz 100-lecia OSP Klimontów

3 czerwca br. Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie obchodziła jubileusz 100 lecia istnienia. Jubileusz rozpoczął się od uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji sandomierskiej biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. W trakcie nabożeństwa biskup poświęcił nowy sztandar dla klimontowskiej jednostki OSP. „Na płacie tego sztandaru obok wizerunku patrona strażaków – św. Floriana, umieściliśmy cudami słynący wizerunek Matki Bożej Różańcowej w ikonie włodzimierskiej, przywieziony z wypraw moskiewskich przez założyciela Klimontowa, Jana Zbigniewa Ossolińskiego i podarowany dominikanom z klimontowskiego konwentu klasztornego. Pragniemy pod opieką Matki Bożej Różańcowej i św. Floriana bezpiecznie nieść pomoc potrzebującym zgodnie ze strażacką zasadą: »Bogu i Ojczyźnie na chwałę, ludziom na pożytek«” – mówił dh Mirosław Kwapiński.
Po mszy św. strażacki korowód z orkiestrą przeszedł ulicami Klimontowa na stadion sportowy, gdzie miała miejsce część oficjalna uroczystości. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Zbigniew Muszczak, Wiceprezes ZW ZOSP RP w Kielcach dh Bolesław Gradziński, z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Sandomierzu dh Adam Czajka, Komendanta Powiatowy PSP z Ostrowca Św. dh Wiesław Cisek oraz Komendant Powiatowy PSP z Lipska dh Janusz Szylar. Przybyli także Kapelan Krajowy Strażaków ks. mł. bryg. dr Jan Krynicki, dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego dh Ryszard Januszek, wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP w Sandomierzu dh Waldemar Maruszczak, Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu insp. Zbigniew Kotarski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach Andrzej Martoś, Kazimierz Kotowski – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Przemysław Siejczuk z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Burmistrz Koprzywnicy Andrzej Jońca, Wójt Gminy Łoniów Szymon Kołacz, Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień, Przewodniczący Rady Gminy Klimontów Jan Rębacz z radnymi gminy Klimontów. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Kompania Honorowa OSP z Woli Morawickiej, Orkiestra Strażacka ze Skalbmierza oraz liczne poczty sztandarowe jednostek OSP z Bogorii, Obrazowa, Maruszowa, Stobiernej, Łoniowa, Nawodzic, Pokrzywianki, Łagowa, Konar, Woli Morawickiej, Koprzywnicy i Samborca, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, LKS Klimontowianki i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie. Honorowy Patronat nad uroczystością Jubileuszu objęli Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak oraz Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.
Po zdaniu meldunku i wciągnięciu flagi państwowej na maszt historię klimontowskiej jednostki OSP przedstawił jej prezes dh Andrzej Sośniak. Następnie nastąpiła ceremonia przekazania nowego sztandaru dla strażaków. Po zaprezentowaniu sztandaru zostały wręczone Złote Znaki Związku OSP RP dla jednostki OSP Klimontów i dla dh Mariana Kochanka, Medal honorowy im. Bolesława Chomicza dla dh Adolfa Cichonia, złote, srebrne i brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa oraz odznaki Strażak Wzorowy.
Druh Bolesław Gradziński podkreślił, że klimontowska jednostka zajmuje pierwsze miejsce w naszym województwie pod względem wyjazdów, – dodał, że to bardzo dobra, mobilna jednostka. Strażacy z Klimontowa posiadają wiele cennego sprzętu, wśród którego znajdują się ciężkie samochody gaśnicze, samochód ratownictwa drogowego z wyposażeniem umożliwiającym udzielenie szybkiej pomocy dla osób uwięzionych w samochodach, łodzie motorowe, sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Jednostka OSP z Klimontowa liczy blisko 100 członków.
Ok. godz. 17 rozpoczęła się część artystyczna. Po koncercie orkiestry strażackiej ze Skalbmierza na scenie wystąpił zespół Digress z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Koncert życzeń dla strażaków przygotowała młodzież z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie. Na scenie zaprezentowały się również dziewczęta z zespołu Fahrenheit. Przy dźwiękach strażackiej syreny na scenie pojawił się Ochotniczy Zespół Strażacki, który zaprezentował utwory o tematyce strażackiej. Gwiazdą wieczoru była Alicja Majewska. Gwiazda wystąpiła przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza z udziałem Kameralnego Chóru Strzyżowskiego pod dyrekcją Grzegorza Oliwy. W trakcie koncertu mogliśmy wysłuchać utwory nowe jak również te, które – jak wspomniała Pani Alicja – pozwoliły jej na stałe zagościć na polskiej i zagranicznej scenie, a wśród nich m.in. „Być kobietą”, „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Jeszcze się tam żagiel bieli”. Impreza zakończyła się zabawą strażacką z zespołem.