Nowości

Klimontowskie Śniadanie Wielkanocne

W Niedzielę Palmową w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią odbyło się Klimontowskie Śniadanie Wielkanocne. Uroczyste spotkanie popularyzujące tradycje wielkanocne, zwyczaje i obyczaje lokalne rozpoczęło się mszą św. w kościele Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie, podczas której zostały poświęcone wielkanocne palmy. Po mszy św. zebrani w hali sportowej minutą ciszy uczcili pamięć ofiar w 12 rocznicę katastrofy smoleńskiej. Przybyłych gości przywitał Burmistrz Marek Goździewski. Świąteczne stoły poświęcił proboszcz klimontowskiej parafii, ks. Henryk Hendzel. Następnie prezes Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Pani Janina Luzak przedstawiła wszystkie koła. Burmistrz Marek Goździewski w swoim wystąpieniu przyznał że, cieszy się, że po dwóch latach udało się powrócić do tradycji śniadań wielkanocnych w gminie. Zaznaczył iż „…Nasza dzisiejsza uroczystość jest namiastką rodzinnego śniadania do którego zasiądziemy w wielkanocny poranek. Ma ona swoją symbolikę, bo przecież wszyscy tworzymy również jedną gminną rodzinę…”. Wszystkim przybyłym gościom złożył świąteczne życzenia. Koło Gospodyń Wiejskich z Beradza na czele z panią Janiną Baran zaprezentowało przyśpiewkę świąteczną. Życzenia świąteczne wszystkim zabranym złożył również Robert Orłowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Klimontowie. Śniadanie wielkanocne nie mogło się obyć bez tradycyjnego żurku świątecznego z jajkiem i kiełbasą przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Przybysławic. W organizację Śniadania Wielkanocnego włączyły się Koła Gospodyń Wiejskich z Nawodzic, Krobielic, Węgrc Szlacheckich, Dziewkowa, Goźlic, Śniekóz, Grabiny, Zakrzowa, Borku Klimontowskiego, Szymanowic Dolnych, Nasławic, Pęchowa, Pokrzywianki, Byszowa, Konar i Kolonii-Konar, Górek, Przybysławic, Wilkowic, Olbierzowic, Beradza i Klimontowa. Na stoiskach były przygotowane tradycyjne świąteczne potrawy i ciasta, a dopełnieniem kulinarnej prezentacji były wielkanocne kompozycje, świąteczne kosze i symboliczne palmy. Wszystkie specjały można było degustować. W tegorocznym świątecznym spotkaniu udział wzięło w sumie kilkaset osób. Byli wśród nich m.in. ks. kanonik Henryk Hendzel, Łukasz Skórski zastępca dyrektora ds. PROW i kierownik biura PROW w Kielcach, Adam Przybylski Radny Powiatu Sandomierskiego, Radni Rady Miejskiej w Klimontowie z przewodniczącym Rady Miejskiej Robertem Orłowskim, Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów Edward Przytuła, Skarbnik Miasta i Gminy Klimontów Anna Sobolewska, dyrektor MGBP w Klimontowie Edyta Lesiak-Nawrocka, dyrektor PSP Klimontów Elżbieta Czajkowska, z-ca dyrektora PSP w Klimontowie Barbara Czuja, dyrektor Przedszkola Samorządowego Barbara Bilska, kierownik OPS w Klimontowie Agata Mikula, kierownik ZGKiM w Klimontowie Grzegorz Wierak, członkinie i członkowie kół gospodyń wiejskich, druhowie z jednostek OSP, sołtysi, a także mieszkańcy naszej gminy.

Organizatorami Gminnego Śniadania Wielkanocnego byli Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski wraz z Gminnym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Klimontowie. Zapraszamy znów za rok.