AktualnościOgłoszenia

Kolejne drogi wyremontowane

Również listopadzie br. dokonano odbioru ostatnich 3 zadań polegających na rozbudowie dróg, na które Gmina Klimontów otrzymała dofinansowanie w 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
W ramach przyznanej dotacji  rozbudowana została droga gminna Górki – Beradz w miejscowości Górki i Pokrzywianka na odcinku 848 m, droga gminna Szymanowice Górne przez wieś na odcinku 999 m oraz droga wewnętrzna w miejscowości Krobielice na odcinku 999 m. Wszystkie trzy zadania zrealizowane zostały w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadaniem Wykonawcy było opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowych oraz wykonanie robót budowlanych.

Droga gminna Górki – Beradz zyskała nawierzchnię asfaltową szerokości 3.5-5.0 m, pobocza, zjazdy do nieruchomości z kruszywa, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe. Wartość zadania wyniosła 554 448.70 zł w tym dofinansowanie 443 558.00 zł. Podobnie droga wewnętrzna w miejscowości Krobielice zyskała nawierzchnię asfaltowa szerokości 3.5-5.0 m, pobocza oraz zjazdy z kruszywa, odwodnienie i oznakowanie pionowe. Wykonane zostały tam również, niemal na całym odcinku drogi, ratownicze wyprzedzające badania archeologiczne. Ostateczny koszt inwestycji wyniósł 681 879.71 zł w tym dofinansowanie 461 863,00 zł. W ramach zadania w miejscowości Szymanowice Górne wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa szerokości 4.5 m, pobocza, zjazdy z kruszywa. Oczyszczone zostały rowy, zamontowane nowe przepusty pod zjazdami, wykonano oznakowanie pionowe oraz dwie szykany mające ograniczać prędkość poruszających się tym odcinkiem drogi pojazdów. Wartość zadania wyniosła 509 585.12 zł w tym dofinansowanie 407 668.00 zł.
Wykonawcą tych trzech zadań było Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski.

Droga w Krobielicach
Droga w Krobielicach
Droga w Szymanowicach Górnych
Droga w Szymanowicach Górnych