Nowości

Kolejne środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne

W dniu 2021.11.05 nasza gmina otrzymała kolejne środki w kwocie 4 866 722 zł z rządowego dofinansowania na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Otrzymane pieniądze pozwolą nam na dalsze wodociągowanie gminy i budowę sieci kanalizacyjnej.
W imieniu swoim i mieszkańców gminy, pragnę serdecznie podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz Panu posłowi Markowi Kwitkowi za kolejne pozyskane i przyznane środki dla naszej Gminy.
Otrzymane pieniądze to kolejny krok do poprawy warunków życia naszych mieszkańców.

Marek Goździewski
Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów