AktualnościOgłoszenia

Koniec prac budowlanych przy kościele w Goźlicach

22 listopada 2023 r. zakończyły się prace budowlane przy zabytkowym kościele pw. Wniebowzięcia NMP (XII w.) w Goźlicach, realizowane na podstawie umowy pomiędzy Zamawiającym tj. Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Goźlicach – reprezentowaną przez ks. proboszcza Ryszarda Sałka a Wykonawcą tj. firmą Handlowo-Usługową „GOTAR” ul. Kossaka 5/3, 39-400 Tarnobrzeg – reprezentowaną przez Pana Wiesława Bekasa w ramach projektu pn. „Goźlice, zabytkowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XII w.): remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą oblachowania na nowe pokrycie z blachy miedzianej połaci dachowej dachu kaplicy i zakrystii”, stanowiące III etap zaplanowanych prac przy przedmiotowym zabytku na 2023 r.

W ramach umowy z Wykonawcą wykonano następujący zakres prac:

  1. Rusztowania i zabezpieczenia – wykonanie zewnętrznych rusztowań rurowych o wysokości do 20 m, oraz  pochyłych pomostów na dachu.
  2. Roboty rozbiórkowe – rozebranie pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych z blachy nie nadających się do użytku, wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowej z folii.
  3. Wykonanie zniszczonych elementów więźby dachowej kościoła – dachu kaplicy i zakrystii – wymiana krokwi, słupów, płatwi, wymiana deskowania dachu z desek.
  4. Roboty impregnacyjne – impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi.
  5. Roboty pokrywcze – izolacja z folii polietylenowej, krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny, wykonanie i montaż pasów nadrynnowych, rynien półokrągłych, rur spustowych okrągłych.
  6. Roboty izolacyjne – wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowej, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej.

Powierzchnia zabytku poddana robotom budowlanym – 115.08 m2.

Całkowity koszt wykonania przedstawionego zakresu prac to 242 858.60 zł.
Kwota dofinansowania: 230 000.00 zł.
Wkład własny Beneficjenta: 12 858.60 zł.

Prace budowlane dofinansowane zostały w ramach:

  1. Programu Ochrona Zabytków ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 180 000.00 zł.
  2. Dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie w kwocie 50 000.00 zł

fot. Tomasz Rabęda