Obwieszczenia

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku z dnia 15.02.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa.