Obwieszczenia

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

OBWIESZCZENIE
o terminie polowań zbiorowych

Wójt Gminy Klimontów, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) informuje, o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Koło Łowieckie „Ziemia Sandomierska” w Sandomierzu z siedzibą w Beszycach adres do korespondencji ul. Zawichojska 13 27-600 Sandomierz

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Ziemia Sandomierska w Sandomierzu” w sezonie 2018/2019

Lp Termin Prowadzący Obwód – przybliżony rejon polowań Zwierzyna
1 25.11.2018 w godz. od 8oo-1500 Andrzej Kiliański Goźlice od cmentarza lewa strona do Ossolin przez Dziewków do Węgrc przez Nasławice do Krobielic asfaltem przez Sternalice do 9 lewa strona dalej do Goźlic dzik, lis, bażant, zając
2 02.12.2018
w godz. od 8oo-1500
Andrzej Brodawka Goźlice asfaltem do Ossolina prawa strona ciekiem wodnym do Zakrzowa prawa strona asfaltem 9 do Goźlic dzik, lis, bażant, zając
3 09.12.2018
w godz. od 8oo-1500
Andrzej Kiliański Pęchów asfaltem do Śniekóz lewa strona strumykiem do Zakrzowa asfaltem do Drogi na Klimontów tą drogą do Pęchowa dzik, lis, bażant, zając
4 09.12.2018r.
w godz. od 8oo-1500
Stefan Wołos Klimontów asfaltem przez Adamczowice do Dziewkowa asfaltem do Ossolina strumykiem do Śniekóz przez Pęchów do Klimontowa dzik, lis, bażant, zając
5 09.12.2018
w godz. od 8oo-1500
Andrzej Brodawka Goźlice asfaltem do Słoptowa do łąk, łąkami do Łownicy asfaltem przez Grabinę do asfaltu głównego do Goźlic dzik, lis, bażant, zając
6 16.12.2018
w godz. od 8oo-1500
Andrzej Brodawka Klimontów asfaltem przez Górki Klimontowskie do Pokrzywianki dalej granicą obw. przez Górę Olbierzowicką do granicy Gminy Klimontów asfaltem przez Nowa Wieś do Klimontowa dzik, lis, bażant, zając
7 16.12.2018
w godz. od 8oo-1500
Wołos Stefan Pęchów asfaltem do pomnika w Beradzu drogą przez las strumykiem do Łownicy asfaltem przez Grabinę do asfaltu głównego asfaltu do Pęchowa dzik, lis, bażant, zając

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej ,na stronie internetowej Urzędu Gminy Klimontów oraz w sołectwach Goźlice Ossolin, Dziewków, Węgrce ,Nasławice, Krobielice, Zakrzów, Pęchów Śniekozy, Klimontów, Adamczowice, Grabina, Górki Klimontowskie, Pokrzywianka, Olbierzowice, Nowa Wieś, Beradz.