Obwieszczenia

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Obwieszczenie
o terminie polowań zbiorowych

Wójt Gminy Klimontów, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Nr 144 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „GŁUSZEC” na rok 2019

Lp Termin Obwód – przybliżony rejon polowań Zwierzyna
1 19.01.2019
godz.800-1300
Obwód 144
Pokrzywianka, Konary, Ułanowice, Olbierzowice
dzik
2 20.01.2019
godz.800-1300
Obwód 144
Pokrzywianka, Konary, Ułanowice, Olbierzowice
 
dzik
3 26.01.2019
godz.800-1300
Obwód 144
Pokrzywianka, Konary, Ułanowice, Olbierzowice
dzik
4 27.01.2019
godz. 800-1300
Obwód 144
Pokrzywianka, Konary, Ułanowice, Olbierzowice
dzik

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klimontów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie i w sołectwach: Pokrzywianka, Konary, Ułanowice, Olbierzowice.