Obwieszczenia

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej Borek Klimontowski I o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 86, 87, 88/2, 89 obręb: 0003 Borek Klimontowski gmina Klimontów.”