AktualnościPrzetargi

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

Gmina Klimontów uprzejmie informuje o zamiarze sprzedaży samochodów przez Gminę Klimontów – w trybie pisemnego przetargu publicznego:

KIA CEED TSA 1196F
KIA CEED TSA 0731F

Samochody można oglądać, w dni robocze od 31.07.2023 r. do 07.08.2023 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Oferty pisemne (według załączonego wzoru – Załącznik nr 1) z proponowaną kwotą zakupu samochodu należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – marka samochodu nr rejestr.”, w dni robocze od 7.30 – do 15.30 do dnia 07.08.2023 r.

Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę.

Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży (Załącznik nr 2) z Gminą Klimontów i dokonuje płatności w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie.

Gmina Klimontów zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.

Gmina Klimontów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.