Aktualności

Opieka wytchnieniowa

3. marca 2024 r. Gmina Klimontów podpisała umowę na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 pomoc otrzymają opiekunowie osób wymagających stałej opieki. Działania mają na celu odciążenie członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywanych obowiązkach lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.
Samorząd na ten cel pozyskał 82 558.96 zł.
Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie do końca roku.
Program w całości finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Opieka wytchnieniowa