Komunikaty

Ostrzeżenie hydrologiczne

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 13:10 dnia 10.02.2022 do godz. 12:00 dnia 11.02.2022

Obszar: zlewnie: Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej powyżej zbiornika Brody Iłżeckie (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych prognozowane są lokalne wzrosty poziomu wody przy obecnie przekroczonych stanach ostrzegawczych, z możliwością przekroczenia tego stanu w kolejnych profilach wodowskazowych. Na Łagowiance istnieje prawdopodobieństwo osiągnięcia stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.