Komunikaty

Ostrzeżenie hydrologiczne

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:58
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 03:50 dnia 30.06.2021 do godz. 09:00 dnia 01.07.2021
Obszar: zlewnie: Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej, Sanu, Wieprza, Bugu po Krzyczew oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 55%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).