Nowości

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów”

29 września br. w Kielcach Zastępca Burmistrza Edward Przytuła podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim, Wicemarszałkiem Renatą Janik i członkiem Zarządu Markiem Jońcą na dofinansowanie w ramach „Gospodarki wodno–ściekowej” z działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” PROW 2014-2020.

Gmina Klimontów na realizację operacji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów” otrzymała pomoc w wysokości 3 000 000,00 zł.

Zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego