Nowości

Podpisanie umowy w ramach RFRD

W dniu 6 maja 2021 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski wraz z Skarbnikiem Gminy Anną Sobolewską podpisali umowy z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisanie umów odbyło się w obecności posłów Krzysztofa Lipca oraz Marka Kwitka.

Umowy opiewają na kwotę 1 283 795.57 zł i dotyczą:

  • rozbudowy drogi gminnej Pęchów-Kolonia Pęchów: wartość zadania: 904 372.11 zł, dofinansowanie: 633 060.00 złotych
  • budowy drogi gminnej Zakrzów-Nowa Wieś: wartość zadania: 379 423.46 zł, dofinansowanie: 265 596.00 złotych.

Pozyskana kwota zostanie wykorzystana na budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego celem jest powstanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Zdjęcia: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podpisanie umowy w ramach RFRD