AktualnościOgłoszenia

Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie informuje, że w dniach od 2023.12.01 do dnia 2024.01.19 roku będą przyjmowane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Pomoc żywnościową w ramach Programu mogą otrzymać osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 823.60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 410.00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Miejsce wydawania skierowań: Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie ul. dr. Jakuba Zysmana 5

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku np. decyzja ZUS, KRUS, odcinek z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach, nakazy płatnicze itd. celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.