Komunikaty

Prognoza niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie przestawia prognozę niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych w województwie świętokrzyskim:

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 02.02.2022 (środa)
do godz. 07:30 dnia 03.02.2022 (czwartek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
kryteria
Oblodzenie/1 wszystkie powiaty
Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 03.02.2022 (czwartek)
do godz. 07:30 dnia 04.02.2022 (piątek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
kryteria
Oblodzenie/1 (opatowski, ostrowiecki, sandomierski, starachowicki i staszowski)
Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.
Opady marznące/1 (buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski i włoszczowski)
Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające nie dłużej niż 12 godzin i powodujące gołoledź.

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 04.02.2022 (piątek)
do godz. 07:30 dnia 05.02.2022 (sobota)
Zjawisko/stopień zagrożenia
kryteria
Opady marznące/1 (wszystkie powiaty)
Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające nie dłużej niż 12 godzin i powodujące gołoledź.

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 05.02.2022 (sobota)
do godz. 07:30 dnia 06.02.2022 (niedziela)
Zjawisko/stopień zagrożenia
kryteria
Nie przewiduje się