Nowości

Promesa na przebudowę dróg

W dniu 17.05.2019 r. Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski z rąk Pani Agaty Wojtyszek Wojewody Świętokrzyskiego otrzymał promesę na:

  1. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krobielice
  2. Przebudowę drogi gminnej Zakrzów-Nowa Wieś
  3. Przebudowę drogi gminnej Byszów – Węgrce Szlacheckie

Wysokość dotacji w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych będzie wynosiła 1 003 000.00 zł.