Przymrozki wiosenne

Komunikat dla rolników poszkodowanych przez przymrozki wiosenne w dniu 13 maja 2020 roku.

Burmistrz Miast i Gminy Klimontów informuje rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku przymrozków wiosennych, które wystąpiły 13 maja 2020 roku, że do dnia 29 maja 2020 r. mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie.
UWAGA ! Druk wniosku znajduje się na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w Urzędzie przy skrzynce podawczej (ul. Zysmana 1 nad bankiem).
Wypełniony wniosek można wysłać na adres e-mail: klimontow@klimontow.pl lub złożyć do skrzynki podawczej.
We wniosku należy wypisać wszystkie działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 r.).
Do wniosku należy dołączyć kopie wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok.

WNIOSEK