AktualnościRządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Roboty drogowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Dobiegają końca roboty drogowe realizowanie z udziałem dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przyznanych 2019r. W ubiegłym tygodniu odbyły się odbiory końcowe robót polegających na rozbudowie drogi gminnej Byszów – Węgrce Szlacheckie oraz rozbudowie drogi wewnętrznej Górki – Nowa Wieś.

W ramach rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Byszów została wykonana jezdnia asfaltowa szer. 3.5 m z mijankami, obustronne pobocza szer. 0,75 m na odcinku 917 mb. Wykonane zostało również odwodnienie drogi, oznakowanie pionowe oraz roboty dodatkowe polegające na wykonaniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych, do wykonania których zobowiązał inwestora Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Ostatecznie całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 612 056.70 zł w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 465 045.00 zł.

Na drodze wewnętrznej Górki – Nowa Wieś również została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 300 mb szerokości 3,5 m. z mijankami, obustronne pobocza, odwodnienie drogi, oznakowanie pionowe. Wykonane zostały również roboty dodatkowe polegające m.in. na montażu barier energochłonnych.

Całkowity koszt zadania wyniósł 276 987.08 zł w tym dofinansowanie 213 004.00 zł.