Aktualności

Spotkanie nt. „Podejmowanie działalności gospodarczej”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) ogłasza nabór wniosków numer 2/2019 na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 2 września 2019 r. do 16 września 2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

Szczegółowe informacje na stronie internetowej LGD Ziemi Sandomierskiej www.lgd-sandomierz.eu

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, w trakcie którego przekazane zostaną informacje dotyczące zasad naboru oraz wypełniania wniosków i biznesplanu.

Spotkanie odbędzie się 23 sierpnia 2019 r. w piątek o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie.