AktualnościOgłoszenia

Sukcesy młodzieży w strażackich konkursach

W dniu 31.03.2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” na szczeblu miejsko – gminnym. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Klimontów. Młodzież w dwóch grupach wiekowych tj. szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa (liceum) odpowiadała w formie testowej na pytania o tematyce przeciwpożarowej.
Po sprawdzeniu wszystkich prac przez jury, ogłoszono wynik turnieju, które przedstawiają się następująco:

II grupa – szkoły podstawowe, klasy V-VIII

  1. Filip Machała – SP Klimontów,
  2. Kamil Nowak – SP Konary,
  3. Dominika Drab – SP Klimontów.

III grupa – szkoły ponadpodstawowe

  1. Iwona Szemraj – LO Klimontów,
  2. Alicja Dziama – LO Klimontów,
  3. Dominika Maciąg – LO Klimontów.

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, nagrodami, ufundowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów. Dzieciom i młodzieży biorącym udział w turnieju oraz opiekunom gratulujemy. Organizatorzy składają podziękowania mł. bryg. mgr Tomaszowi Chmielewskiemu – pracownikowi Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu za przygotowanie i udostępnienie zestawów pytań turniejowych oraz Komendantowi Miejsko–Gminnemu ZOSP RP Janowi Kapuście wraz ze strażakom z jednostki OSP Klimontów za pomoc w przeprowadzeniu turnieju.

29 marca 2023 roku w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat”. Organizatorem Konkursu był Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP oraz OSP Skotniki. Spośród 705 przysłanych prac, wyłonione zostały 22 najlepsze w 5 kategoriach wiekowych. Prace oceniała komisja w składzie: Anna Przybysz – malarka i absolwentka PWSSP w Poznaniu, Renata Sendrowicz – regionalistka, Jagoda Szczęsna – grafik i Roman Śmiechowski – fotograf. W gronie laureatów w kategorii szkoły ponadpodstawowe znalazła się Iwona Szemraj uczennica klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie. Prace wszystkich laureatów zostały przesłane do Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, gdzie będą reprezentować województwo świętokrzyskie na szczeblu centralnym.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach konkursu.