Aktualności

Sukcesy uczniów klimontowskiego liceum

Sukcesy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie uczestników Wielkiego Świętokrzyskiego Quizu Historycznego „Gramy dla Niepodległej”.

1 października w Sandomierzu w Porcie Kultury odbył się Wielki Świętokrzyski Quiz Historyczny „Gramy dla Niepodległej”. Skierowany był on do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem quizu, zorganizowanego przez wojewodę Agatę Wojtyszek, było zwiększenie świadomości obywatelskiej i historycznej młodych Polaków, ukazanie pozytywnych aspektów członkostwa Polski w UE, rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz budowanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń. W rywalizacji wzięło udział 29 drużyn. Liceum Ogólnokształcące w Klimontowie reprezentowali uczniowie: Grzegorz Kos, Kacper Kubik oraz Filip Nawrocki, opiekunem była p. Barbara Bień. Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na 30 pytań dotyczących drogi Polski do niepodległości oraz 15 dotyczących Polski w Unii Europejskiej.  W sumie na 45 pytań uczniowie odpowiadali drużynowo poprzez używanie odpowiednich przycisków na pilocie i mieszcząc się w wyznaczonym czasie. Dla uczniów quiz przeprowadzony w technice multimedialnej był ciekawą formą sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Drużyna z LO w Klimontowie zajęła 2 miejsce i tym samym uzyskała kwalifikacje do finału, który odbył się w Kielcach. Oprócz kwalifikacji uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego i gier planszowych.

9 października w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbył się Finał Wielkiego Świętokrzyskiego Quizu Historycznego „Gramy dla Niepodległej”. Podczas zmagań finałowych młodzieży patronowała Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek. W finale udział brało 39 drużyn – po 3 z 13 eliminacji powiatowych. Liceum Ogólnokształcące im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie w składzie – Grzegorz Kos, Kacper Kubik i Filip Nawrocki pod opieką p. Barbary Bień reprezentowało powiat sandomierski. Forma zmagań była taka sama jak podczas eliminacji powiatowych – uczniowie odpowiadali na 45 pytań – 30 dotyczyło odzyskania niepodległości przez Polskę i 15 dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Drużyna LO z Klimontowa zajęła bardzo wysokie bo 4 miejsce. Oczywiście pozostał niedosyt, ponieważ do trzeciego miejsca brakło tylko 1 punktu, a do pierwszego tylko 3. Był to ogromny sukces reaktywowanego na nowych zasadach liceum, ale też pierwszy taki konkurs o zasięgu wojewódzkim. Uczniowie czując niedosyt, zobowiązali się do poprawy wyniku za rok. Oczywiście sukces zawdzięczamy również przychylności Wójta Gminy Klimontów Pana Marka Goździewskiego, który umożliwił uczniom dojazd na konkurs, za co serdecznie dziękujemy.