Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Klimontów

Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Klimontów

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu