Nowości

VII Śniadanie Wielkanocne w gminie Klimontów

W Niedzielę Palmową 14 kwietnia po raz siódmy w Hali Sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie odbyło się Gminne Śniadanie Wielkanocne. Tegoroczne Gminne Śniadanie Wielkanocne zostało zorganizowane przez Kółko Rolnicze w Nawodzicach w partnerstwie z Gminą Klimontów w ramach grantu pn. „Klimontowska Palma Wielkanocna – tradycją kultywowaną w czasie gminnego śniadania wielkanocnego” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej w ramach projektu grantowego „Aktywna społeczność lokalna na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej”. Przy wspólnym stole zasiadło ponad 300 gości. Przy przepięknie przystrojonych stołach, wielkanocne potrawy prezentowały 22 Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwo Ułanowice oraz Stowarzyszenie „Razem dla Zakrzowa” – organizacje aktywnie działające na terenie gminy Klimontów. Uroczyste spotkanie popularyzujące tradycje wielkanocne, zwyczaje i obyczaje lokalne rozpoczęło się mszą św. w kościele parafialnym w Klimontowie, podczas której poświęcone zostały wielkanocne palmy. Przybyłych Gości powitał Marek Goździewski, wójt Gminy Klimontów. Następnie krótką modlitwę odmówił ks. kanonik Henryk Hendzel. Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Szymanowic Dolnych w inscenizacji pn. „Dawne zwyczaje i Obrzędy Wielkiej nocy w tradycji Ludowej Ziemi Świętokrzyskiej” przypomnieli obrzędy i tradycje wielkanocne. Po prezentacji wszystkim zebranym gościom życzenia świąteczne złożyli Marcin Piwnik starosta Sandomierski, Janusz Stasiak – Prezes LGD Ziemia Sandomierska, Robert Orłowski – Przewodniczący Rady Gminy Klimontów, Marek Goździewski – Wójt Gminy Klimontów. Śniadanie wielkanocne nie mogło się obyć bez tradycyjnego białego barszczu z jajkiem i kiełbasą przygotowanego przez Kółko Rolnicze z Nawodzic. Podczas degustacji potraw na przepięknie prezentujących się stoiskach Marcin Piwnik pogratulował zaangażowania w organizację spotkania twierdząc że, jest ono największym w całym regionie. Był pod wrażeniem przygotowanych specjałów i prezentacji wielkanocnych kompozycji. Po smakowitościach przyszedł czas na rozstrzygnięcie ogłoszonych konkursów. Do konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną przystąpiły następujące sołectwa: Pokrzywianka, Nasławice, Klimontów, Węgrce Szlacheckie, Borek Klimontowski, Konary, Szymanowice Dolne, natomiast do konkursu na najlepszą potrawę wielkanocną przystąpiło 6 sołectw: Klimontów, Dziewków, Przybysławice, Nasławice, Krobielice, Zakrzów. Przedstawione prace konkursowe oceniała niezależna komisja konkursowa w składzie Pani Elżbieta Słabiak – przewodnicząca Komisji, Pani Edyta Lesiak-Nawrocka – członek Komisji oraz Pan Janusz Stasiak – członek Komisji. Po burzliwych obradach Komisja postanowiła przyznać I miejsce w konkursie na najładniejszą palmę wielkanocną sołectwu Klimontów za misternie wykonaną palmę a w konkursie na najlepszą potrawę wielkanocną pierwsze miejsce zdobyło sołectwo Krobielice za przygotowany mazurek wielkanocny. Pozostałe sołectwa otrzymały dyplomy pamiątkowe. Podsumowując konkursy Pani Elżbieta Słabiak – przewodnicząca Komisji na ręce Grażyny Muchy prezes Kółka Rolniczego złożyła podziękowania dla wszystkich uczestników za trud włożony w organizację niedzielnego przedsięwzięcia. Szczególną atmosferę świąteczną stworzył klimat i wystrój hali w palmy i ozdoby wielkanocne wykonane na warsztatach tradycyjnego wyplatania palm wielkanocnych, które odbywały się w miesiącu marcu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimontowie. Gminne Śniadanie Wielkanocne było I Forum Miłośników Tradycji wykonywania palm wielkanocnych na rzecz zachowania obrzędów i zwyczajów Klimontowa. Na zaproszenie Kółka Rolniczego w Nawodzicach w śniadaniu udział wzięli: m.in. proboszcz parafii pw. św. Józefa w Klimontowie ks. kanonik Henryk Hendzel, Starosta Powiatu Sandomierskiego Marcin Piwnik, Przewodniczący Rady Gminy w Klimontowie Robert Orłowski wraz z radnymi, Sołtysi, Radny Powiatu Sandomierskiego Adam Przybylski, Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, Z-ca Wójta Edward Przytuła, Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemia Sandomierska Janusz Stasiak, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie Elżbieta Czajkowska, zastępca dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie Barbara Czuja, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie Edyta Lesiak – Nawrocka oraz Prezes Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu Elżbieta Słabiak.

Loga LGD, UE, Leader, PROW