2016Przetargi

Wyjaśnienie treści ogłoszenia

dot. zamówienia 68658-2016

Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły w dniu 01-04.04.2016 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi