2020Przetargi

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy do lat 3

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy do lat 3

Lp. Nr KW Nr działki, obręb, pow. Przeznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Cena wywoławcza Termin płatności Okres dzierżawy nieruchomości
1 KI1S/00054452/9 NR 185/2, 0,50 ha
Olbierzowice
Teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty MPZP, natomiast zgodnie ze Studium tereny upraw polowych „RP” Nieruchomość położona w centrum obrębu Olbierzowice 100 zł (słownie sto złotych) Do 31 grudnia każdego roku Na okres 3 lat

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń sołectw, na których usytuowane są działki, informacja o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej „Echo Dnia” na okres 21 dni t.j. od 22.05.2020 r. do 12.06.2020 r.

Szczegółowych informacji udziela się w tut. Urzędzie pokój nr 7, tel. 158661100.