Nowości

XIX uroczysta sesja Rady Miejskiej

W niedzielę 16 lutego 2020 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyła się XIX uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji odzyskania po 150 latach przez Klimontów praw miejskich. Było to kolejne wydarzenie zaplanowane na ten rok z cyklu przedsięwzięć mających uczcić przewrócenie praw miejskich dla Klimontowa. Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej poprzedziła uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem św. Józefa odprawiona przez ks. prałata Jerzego Dąbka Wikariusza Generalnego Diecezji Sandomierskiej. W sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Orłowski przywitał przybyłych gości. W sesji uczestniczyli m.in. doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy Paulina Malinowska Kowalczyk, wiceminister sportu Anna Krupka, parlamentarzyści: Jarosław Rusiecki, Marek Kwitek i Andrzej Kryj, wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak, Andrzej Swajda – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciele samorządu powiatowego: Starosta sandomierski Marcin Piwnik, przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Huk, Radny powiatu sandomierskiego Adam Przybylski, wójtowie okolicznych gmin: Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów, Marcin Adamczyk – Wójt Gminy Bogoria, Andrzej Grządziel – Wójt Gminy Lipnik, Dyrektorzy Szkół Stowarzyszeniowych oraz Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Miasta i Gminy Klimontów, Prezesi stowarzyszeń działających na terenie Miasta i Gminy Klimontów. Następnie przewodniczący rady odczytał obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. akt nadania statusu miasta dla miejscowości Klimontów. Podczas spotkania obecni wysłuchali Leszka Zugaja, który w prezentacji pn. „Dzieje Miasta i Gminy Klimontów” przypomniał o historii miejscowości i sławnych postaciach z nią związanych. Niespodzianką było wysłuchanie propozycji melodii, która może stać się hejnałem miasta Klimontowa, w wykonaniu trębacza Piotra Ścibisza. Wiele wzruszeń, emocji oraz dużą dawkę lokalnej historii dostarczyło zebranym przedstawienie „Klimontowskie echa”, według scenariusza księdza Wojciecha Zasady, który przez kilka lat pełnił funkcję rektora podominikańskiego kościoła klasztornego w Klimontowie. Spektakl wykonali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie pod kierunkiem Pań Barbary Bilskiej i Doroty Kwapińskiej. Po artystycznych emocjach wystąpił burmistrz Marek Goździewski, który w swoim przemówieniu podziękował wszystkim za przybycie, podkreślił znaczenie odzyskania praw miejskich w rozwoju gminy, oraz przedstawił najbliższe plany inwestycyjne. Parlamentarzyści i samorządowcy w swoich wystąpieniach pogratulowali faktu przywrócenia statusu miasta dla Klimontowa i na ręce burmistrza przekazali okolicznościowe upominki. Na pamiątkę odzyskania praw miejskich burmistrz przekazał dla Prezydenta RP Andrzeja Dudy okolicznościową statuetkę. Klimontowskie uroczystości zakończyły się wystawą fotograficzną pt. „Klimontów wczoraj i dziś” w ramach której goście zapoznali się fotografiami ukazującymi rozwój Klimontowa na przestrzeni dziejów. Wystawa będzie dostępna do obejrzenia od marca 2020 r. w czytelni Biblioteki Publicznej w Klimontowie.