Aktualności

Zakończone inwestycje

W miesiącu maju zakończono budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach: Górki, Klimontów, Nasławice, Nawodzice w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019”. Całkowita wartość zadania wyniosła: 245 906.41 zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 120 917.00 zł.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych 14 maja 2020 r. zakończono roboty budowlane poniższych dróg wewnętrznych:

  1. Przebudowano drogę wewnętrzną w miejscowości Górki 0.445 km ogólna wartość zadania 236 266.00 zł w tym kwota dofinansowania 189 012.00 zł, środki własne 47 254,00 zł.
  2. Przebudowano drogi wewnętrzne w miejscowościach Ossolin, Wilkowice – 1.132 km ogólna wartość zadania 561 381.00 zł w tym kwota dofinansowania 449 104.00 zł, środki własne 112 277.00 zł.
  3. Przebudowano drogę wewnętrzną w miejscowości Nasławice 0.229 km ogólna wartość zadania 85 623.85zł w tym kwota dofinansowania 68 499.00 zł, środki własne 17 124.85 zł.
  4. Przebudowano drogę wewnętrzną w miejscowości Byszówka 0.160km, ogólna wartość zadania 66 216.54 zł w tym kwota dofinansowania 52 973.00 zł, środki własne 13 243.54 zł.