2018Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

„Zakup i dostawa: 1 szt. projektora multimedialnego, 1 szt. ekranu elektrycznego, 1 szt. monitora ekranowego, 1 szt. zestawu fantomów do nauki i ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy: 2 fantomy dorosłego, 1 fantom dziecka i 2 fantomy noworodka, 1 szt. manekina służącego do szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo oddechowej z defibrylatorem treningowym dla projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Klimontów poprzez wyposażenie edukacyjno-szkoleniowe i multimedialne sal w strażnicy OSP Klimontów”, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”