AktualnościPodaruj Dzieciom Wakacje

Zaproszenie do udziału w turnieju piłki nożnej

Komitet Organizacyjny Akcji „Podaruj Dzieciom Słońce” zaprasza drużyny do udziału w XXIV Wakacyjnym Turnieju Drużyn Dobrych Serc w Piłce Nożnej o „Puchar Dziecka” który zostanie rozegrany 7. lipca 2019 r. na stadionie LKS Klimontowianka w Klimontowie o godz. 1000.

W celu zgłoszenia drużyny do turnieju, należy wypełnić załączoną kartę i przesłać na adres – Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie, 27- 640 Klimontów, ul. Krakowska 6 – do dnia 5. lipca 2019 r.

Jednocześnie informujemy, iż o udziale w Turnieju decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszeniowych, w związku z ograniczoną do ośmiu ilością drużyn mogących wziąć udział w turnieju (drużyny zgłaszające udział w turnieju drogą pocztową – o udziale i kolejności decyduje data wpływu).

Losowanie drużyn oraz terminarz rozgrywek, zostanie omówiony na spotkaniu z kierownikami drużyn dnia 5. lipca 2019 roku (piątek) o godz. 1700 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie.

Jednocześnie informujemy, że cała impreza ma charakter charytatywny.

Wpisowe od każdego zawodnika wynosi 20 zł.

gok@klimontow.pl
tel. kom, 516086868 – Tomasz Ferens

Komitet Organizacyjny

Karta zgłoszeniowa