2016Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej Zakrzów-Gilówka II – Etap I” Numer ogłoszenia: 9159 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605) Zamawiający unieważnia postępowanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej Zakrzów-Gilówka II – Etap I” gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.