2014Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej Ułanowice-Witowice od km 0+000 do km 0+412, od km 0+412 do km 0+612, od km 0+612 do km 0+940 – nawalny deszcz 2010r. i 2012r.” ogłoszenie BZP z dnia 11.08.2014 nr 267320 – 2014;

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915) Zamawiający unieważnia postępowanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Ułanowice-Witowice od km 0+000 do km 0+412, od km 0+412 do km 0+612, od km 0+612 do km 0+940 – nawalny deszcz 2010 r. i 2012 r.” gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.