2013Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015 -ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 487702-2013; data zamieszczenia 27.11.2013

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Gmina Klimontów działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 a póżn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015 , gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zamówienia zostanie ogłoszone nowe postępowanie.