2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu z przyłączami w miejscowości Ułanowice gmina Klimontów” i „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowości Adamczowice i Przybysławice gmina Klimontów”
Ogłoszenie BZP z dnia 17.10.2014 roku Nr 348186-2014.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
  „BCJ” A. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec, Spółka Jawna
  39-400 Tarnobrzeg, ul. Piekarska 12
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROENCO” Spółka z o.o.
   25-312 Kielce, ul. Warszawska 330/10
   Cena: 240.219,00 zł – 74,24 pkt.
  2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ADIR” Sp. z o.o.
   25-127 Kielce, Al. Na Stadion 50
   Cena: 194.844,30 zł , – 91,53 pkt.
  3. Pracownia Projektowo-Wykonawcza Józef Münnich
   Niestachów 21, 26-021 Daleszyce
   Cena: 194.844,30 zł, – 91,53 pkt.
  4. Geokart- International Sp. z o.o.
   35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44
   Cena: 259.127,50 zł, – 68,83 pkt.
  5. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „BCJ”
   A, Błyskal, J .Cygan, J. Janiec, Spółka Jawna
   39-400 Tarnobrzeg, ul. Piekarska 12
   Cena: 178.350,00 zł, – 100 pkt.
  6. Pracownia Projektowa INSTAL CAD
   mgr inż. Piotr Zieliński
   39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 20
   Cena: 244.692,51 zł, – 72,89 pkt.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawca możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do art. 198g (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).