2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postępowania na realizację zadania:
„Oświetlenie placu targowego w Klimontowie ul. Sandomierska”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
P.P.H.U. Andrzej Pietrzyk
ul. Klimontowska 3, 27-570 Iwaniska,
Cena: 49.899,60 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę.