2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: zaproszenia do składania ofert na:

„Wykonanie instalacji elektrycznej dla przyłączenia punktu poboru wody do celów gospodarczych w miejscowości Rybnica i Węgrce Szlacheckie gmina Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
„ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki
Instalacje Elektryczne i Pomiary
Sokolniki ul. Sandomierska 89
39-432 Gorzyce

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 MATEL Zakład Usług Elektrycznych i Teletechnicznych Wiesław Banaśkiewicz
ul. Przybyłów 55, 39-432 Gorzyce
4.551,00
2 „ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki
Instalacje Elektryczne i Pomiary
Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce
4.305,00