2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania złożenie oferty cenowej na
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego zadania obejmującego zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach Dolnych, 27 – 640 Klimontów.”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
HEKO sp z o. o.
ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i zaoferowała najniższą cenę.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena brutto
1 WCI Technologie sp. z o. o.
42-529 Siemonia, ul. Kościuszki 80
31 365,00
2 OPTINO Mariusz Cybułka
62-065 Grodzisk Wielkopolski, os. Wojska Polskiego 6/15
67 035,00
3 Sim PROJEKT s. c. Sławomir Hebel, Mariusz Gosz
ul. Zbożowa 11, 84-239 BOLSZEWO
28 290,00
4 DRAFT ENGINEERS sp z o. o.
ul Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
145 140,00
5 HEKO sp z o. o.
ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań
16 912,50
6 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego, Maciej Siemieniec
ul. Targowa 18 lok. 1319, 25-520 Kielce
99 630,00
7 DOBRA ENERGIA Sp. z o. o.
ul Głowackiego 87, 28-300 Jędrzejów

98 400,00