2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostu w ciągu drogi gminnej Rybnica-Nawodzice

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Biuro Projektowe TOKBUD Krzysztof Tokarek
Os. A. Biernackiego 94, 44-370 Pszów
(cena: 18.696,00)

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).