2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – Targowisko – etap I i II””

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
db projekt Konrad Gądek
ul. Jana Pawła II 3/28, 28-200 Staszów
(cena: 12.177,00zł)

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).