2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na:
„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę:
„ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki
Sokolniki ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce
oferującego wykonanie zamówienia za kwotę 15 252,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.