2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz. III etap I i II””

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO Marian Majewski
ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost
Oferta
odrzucona
2 Mariusz Mroczek
Stoki Duże 9, 27-440 Ćmielów
1.900,00
3 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
1.722,00
4 Nadzory Budowlane – Obsługa Inwestycji MJJ Marek Jakóbkiewicz
Os. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce
12.054,00
5 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT
Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
10.578,00

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający odrzucił ofertę ZAKŁADU NADZORU BUDOWLANEGO Marian Majewski, ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost, gdyż Wykonawca nie wykazał, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.