Nowości

Złote Gody

Uroczystość złotych godów to upamiętnienie 50 rocznicy małżeństwa. Pary, które przez tyle lat były ze sobą w tych dobrych, jak i złych chwilach swoje Złote Gody świętowały razem w Gminie Klimontów. W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli znamienici goście na czele z Senatorem RP Jarosławem Rusieckim, doradcą Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek Tomaszem Staniek, który reprezentował Panią Wojewodę, Radnym Województwa Świętokrzyskiego Panem Andrzejem Swajdą, który reprezentował Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa, Radnym Powiatowym Panem Leszkiem Galatą i Sekretarzem Starostwa Powiatu Sandomierskiego Pawłem Niedźwiedziem, którzy reprezentowali Starostę Powiatu Sandomierskiego Stanisława Masternaka, Wójtem Gminy Klimontów Panem Markiem Goździewskim, Zastępcą Wójta Gminy Klimontów Panem Edwardem Przytułą – oraz Przewodniczącym Rady Gminy Klimontów Panem Czesławem Fijałkowskim wraz z Radnymi Gminy Klimontów.

Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. św. Józefa w Klimontowie, odprawioną przez proboszcza miejscowej parafii ks. kanonika Henryka Hendzla w koncelebrze z ks. kanonikiem Adamem Nowakiem. W trakcie mszy małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Druga część uroczystości odbyła się w Cykada Restauracja & Pensjonat w Pęchowie. Wszystkich gości przywitał Kierownik USC Adam Przybylski. Szczególnie wzruszający był moment powtórzenia przysięgi małżeńskiej po której nastąpiła chwila dekoracji medalami. W imieniu Prezydenta RP Marek Goździewski, Wójt Gminy Klimontów wraz z Jarosławem Rusieckim, Senatorem RP wręczyli Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Jubilatom wręczono listy gratulacyjne Wojewody, Marszałka, Starosty i Wójta oraz upominki ufundowane przez gminę Klimontów. Następnie Wójt Gminy Klimontów złożył Jubilatom życzenia. Do życzeń pana Wójta dołączyli się Przewodniczący Rady Gminy w Klimontowie Czesław Fijałkowski, Senator RP Jarosław Rusiecki, doradca Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek Tomasz Staniek oraz Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda. Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana, a gromkie sto lat odśpiewano przy akompaniamencie Kapeli Klimontowskiej. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek. Nie zabrakło również programu artystycznego w wykonaniu młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie.

Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.