2013Przetargi

Zmiany SIWZ

Dotyczy zamówienia pn:
„Dostawa i zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym”, numer ogłoszenia w bzp : 415914 – 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ:

1) W punkcie  3 ppkt 2 SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia – wymagania dla ciągnika”
jest
„- silnik Diesla o mocy min. 85 kW, turbodoładowany, Intercooler, min euro IIIA”
winno być
„- silnik Diesla o mocy min. 85 KM, turbodoładowany, Intercooler, min euro IIIA”

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 24.10.2013r do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.10.2013r o godz. 10:15.