AktualnościOgłoszenia

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

13 lutego 2024 r. Gmina Klimontów podpisała umowę na realizację zadań w ramach tegorocznej edycji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Beneficjentami wsparcia będą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przyznana dla Gminy Klimontów dotacja w wysokości 602 820,00 zł pozwoli na zapewnienie usług asystenta, który pomoże im w wykonywaniu codziennych czynności.

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie do końca roku.

Wsparcie zostało zaplanowane dla 15 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Klimontów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (13 osób), które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także 2 osób w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta będą polegać na pomocy w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury.

Fundusz solidarnościowy - Program Asystent osobisty