AktualnościOgłoszenia

Budowa altany w Goźlicach

W miejscowości Goźlice rozpoczęto realizację budowy altany rekreacyjnej. Prace budowlane polegają na wykonaniu altany z konstrukcji drewnianej o wymiarach 5.00 x 6.00 m, opartej na drewnianych słupach z zakotwieniem do marek stalowych. Drewniany dach wielospadowy oparty na konstrukcji ścian drewnianych pokryto gontem bitumicznym w kolorze brązowym. Orynnowanie wykonano w kolorze dachu.
Altanę wykonał Pan Marcin Szostak z Łagowa na podstawie umowy z dnia 2021.09.02.
Koszt wykonania altany to 20 000.00 zł.

Do realizacji pozostało ułożenie kostki betonowej i zakup wyposażenia altany tj. ławki i stoły.

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.